Ondemocratisch België

Na de verkiezingen van nu zondag 26 mei, is de tweespalt tussen Vlaanderen en Wallonië nogmaals pijnlijk duidelijk geworden. Wallonië maakt een ruk naar links en extreem-links, Vlaanderen naar rechts en extreem-rechts. Het is geen nieuwe trend, zoals sommigen nu beweren. Vlaanderen stemt al sinds 1830 beduidend rechtser dan de Franstalige vrienden. Het is eerder … Doorgaan met het lezen van Ondemocratisch België