Ringland versus verkeersveiligheid.

Al bijna 25 jaar zit de Antwerpenaar te wachten op de overkapping van de Ring. Het idee werd voor het eerst geopperd in 1993. In 2007 werd het idee voor het eerst opgenomen in een partijprogramma, dat van de N-VA. Maar in de eerste plaats kwam er alleen ruzie van. Dankzij intendant Alexander D’Hooghe werd uiteindelijk een overeenkomst bereikt tussen de stad, de Vlaamse Regering en de verschillende actiegroepen en leek een einde te komen aan jarenlang oeverloos gepalaver. Eindelijk kon er werk worden gemaakt van de broodnodige nieuwe Scheldekruising én werd een oplossing gevonden om de leefbaarheid van de stad te verhogen. Dat alle partijen in dit verhaal concessies moeten geven, was voor iedereen duidelijk.

Maar dinsdag kwam Ringland Academie met een nieuw standpunt op de proppen dat de overkapping weerom op de lange baan dreigt te schuiven. Het is juist dat er veel wrevel bestaat over de luchtgaten die in het dak van de Ring voorzien zijn. Een frustratie waarmee rekening moet worden gehouden en die meegenomen dient te worden in de plannen van het nieuwe dak. Maar Ringland Academie beweert nu dat deze gaten absoluut niet nodig zijn. Sta me toe daar toch enkele vragen bij te stellen.

De Ringland Academie stelt zich voor als denktank die samen met experts en bedrijven wil nadenken over de leefbaarheid, mobiliteit en stadsontwikkeling. Dat ze daarbij de overkapping van de Ring als Ringland-plannen verkopen, gaat toch wel wat ver aangezien deze reeds in 1993 werd geopperd, 19 jaar voordat Ringland het leven zag.

Ik kan enkel toejuichen dat steeds meer mensen begaan zijn met de leefbaarheid in onze stad. Het klimaatplan, het groenplan en Labo XX verdienen de aandacht van de burger en zij dienen op hun beurt aandacht te geven aan de noden en verzuchtingen van die burger. Maar wanneer men zich een ‘academie’ begint te noemen, begeeft men zich toch op glad ijs. Een academie is per definitie een wetenschappelijke instelling en dient ten gevolge aan een aantal vereisten te voldoen. Een belangrijke daarin is de Weberiaanse waardevrijheid van de wetenschap. Wetenschap behoort cumulatief, onpartijdig en bovenal falsifieerbaar te zijn. Dat wil zeggen dat de onderzoeker voldoende informatie dient te geven over zijn onderzoek om andere wetenschappers in de mogelijkheid te stellen zijn onderzoek te herhalen en op waarheid te toetsen of te verwerpen. Deze openheid is echter bij Ringland Academie niet aanwezig; nergens op de site wordt vermeld wie zij zijn, hoe zij aan onderzoek doen, welke bronnen zij daarbij hanteren en welke methodologieën. Vergeef me dan dat ik als opgeleid academicus daar ernstige vragen bij stel.

In het voorstel schrijft Ringland Academie om niet langer ADR-transporten toe te staan over de Antwerpse Ring en het uit het Europese TEN-T-netwerk te halen. Antwerpen ligt echter in de economische banaan van Europa en is een belangrijk knooppunt voor overslag en doorvoer van goederen. Dit zowel voor goederen van en naar de haven, maar ook voor de verbinding van Noord- naar Zuid-Europa en de Noordzeehavens (Zeebrugge, Gent Zeehaven, Antwerpen) naar het Ruhrgebied en Oost-Europa. De Ring uit het TEN-T-netwerk halen zoals Ringland Academie voorstelt is eenvoudigweg niet mogelijk, tenzij er op grote afstand van de stad een buitenring wordt aangelegd zoals deze in de jaren ’70 gepland werd. Ik vraag me af of de Antwerpse randgemeenten zitten te wachten op een nieuwe autosnelweg. Antwerpen is tevens de belangrijkste chemische cluster van Europa, tweede in de wereld. Het verbieden van ADR-vrachten op de autosnelwegen is gewoon ridicuul en zou de sluiting betekenen van een groot deel van het havengebied. Is dit alles ons werkelijk 150.000 rechtstreekse en 250.000 onrechtstreekse jobs waard? Leefbaarheid in een stad is belangrijk, maar in een stad met meer dan de helft van de bevolking werkloos is leefbaarheid onbestaande. Het alternatief dat wordt voorgesteld om ADR-vrachten over de R2 te laten lopen, is een mogelijke oplossing voor een deel van het probleem; de R2 loopt echter enkel tussen de A12 in het havengebied en de E34 expresweg op Linkeroever. Van daaruit kan het ADR-vrachtverkeer dan enkel richting Gent indien het niet op de R1 wordt toegestaan. De gevaarlijke transporten in oostelijke richting kunnen worden omgeleid via de nog te bouwen (als hij er al komt) A102, maar deze loopt maar tot de aansluiting met de E313 aan het rondpunt van Wommelgem. Het transport naar de industriële as Antwerpen-Mechelen-Brussel zal rond moeten rijden langs Gent of Hasselt, of via secundaire wegen ter plaatse moeten geraken. Een financieel fiasco gekoppeld aan bijzonder veel jobverlies in het hart van Vlaanderen.

Ringland Academie heeft in zijn opdracht geschreven na te denken over mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling, maar lijkt vergeten te zijn dat zonder jobs deze drie punten volledig overbodig worden.

Dat niemand zit te wachten op grote gaten in de overkapping moge duidelijk zijn. Maar ook zonder ADR-transport en TEN-T-netwerk kunnen we de vraag stellen of deze gaten niet belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid. In de eerste plaats laten zij bij ongeval of ramp de hulpdiensten toe ter plaatse te komen wanneer de toegangswegen versperd zijn. Deze gaten dienen echter ook om de druk een uitweg te geven in geval van explosie. Hoewel de kans op zware explosie inderdaad vermindert bij ongeval zonder ADR-transporten, is het nooit uitgesloten dat voertuigen ontploffen bij brand of zware impact. Alternatieve aandrijftechnieken als elektrische wagens veranderen daar niets aan; ook batterijen zijn explosief. Die druk moet weg kunnen. De rookontwikkeling in geval van brandende voertuigen is gigantisch, de gekende ventilatiesystemen onvoldoende om deze weg te trekken. Het hoeft niet steeds om een ADR-transport te gaan. De ramp in de Mont Blanc-tunnel leert ons dat een ongelukkige combinatie van voedingsmiddelen en isolatiemateriaal bijzonder sterke rookontwikkeling teweegbrengt. In die ramp bereikte de brand een temperatuur van maar liefst 1200°C. Meeste mensen stierven echter aan de rook die de tunnel razendsnel vulde, zuurstof raakte op en de motoren sloegen af. Vluchten was geen optie. Deze grote gaten voorkomen dat rook de gehele tunnel vult en dat een ramp à la Mont Blanctunnel zich in Antwerpen kan herhalen. Toegegeven, de voertuigen zijn sinds die noodlottige dag in 1999 sterk verbeterd, maar een explosie en brand hoeft niet noodzakelijkerwijs het gevolg te zijn van een ongeval, de verschillende aanslagen in metrostations indachtig.

Laat het duidelijk zijn, we willen allemaal een mooi en bovenal gesloten dak op de Ring om op te kunnen vertoeven. Ik blijf open staan voor debat, goede ideeën en waardevolle alternatieven. Maar zolang er niemand met een geloofwaardig alternatief op de proppen komt ter vervanging van de gaten, zullen we het ermee moeten doen. Ongeacht wat een zelfverklaarde academie daarover ook te zeggen heeft.

Maarten Goetstouwers

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s