Een nieuwe start voor Deurne

De meerderheid in de districtsraad heeft een moeilijke periode achter de rug; een politieke impasse die buiten onze wil werd opgedrongen en dit district een jaar lang heeft gegijzeld. Door de toewijding en de doorzetting van de onderhandelaars, die ik niet genoeg kan danken, is er een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuursakkoord. De impasse is doorbroken en Deurne kan weer volle kracht vooruit. Samen werken we aan een beter, mooier, netter, veiliger Deurne. Het politieke werk stopt echter niet aan de deur van het districtshuis. Het is geen prerogatief van de college- of raadsleden, maar een verantwoordelijkheid van ons allen. Het is de taak van dit bestuur en de hele Deurnese bevolking om deze doelstellingen mee te verwezenlijken.
De moderne democratie is niet meer deze van stoffige ivoren torens waar mensen eens om de zes jaar een bolletje mogen kleuren en voor de rest slaafs moeten volgen. De moderne democratie is er een van inspraak, van samenwerking en van het wegwerken van de kloof tussen maatschappij en politieke instituties.
Wanneer de N-VA postuleert een volkspartij te zijn, is dat geen loze belofte. Deze Deurnese afdeling legt ten gepaste tijden haar oor te luisteren in de wijken. Wij hebben reeds meer wijkbezoeken afgelegd dan eender welk ander district. Maar ook intern is inspraak onontbeerlijk. Het is de taak van elke mandataris, maar vooral van elke voorzitter en ondervoorzitter, om deze positieve maatschappelijke evolutie in onze afdeling te implementeren. De afdeling dient de politiek in Deurne mee vorm te geven, om Deurne klaar te stomen voor de toekomst, maar eveneens om -indien nodig- de mandatarissen op de vingers te tikken. Ik sta voor een afdeling, een fractie, een Deurne waarbij inspraak geen loze woorden zijn, waar fractie en bestuur geen hiërarchie moeten volgen, maar een collegiaal gremium vormen om ons programma, om dit bestuursakkoord gerealiseerd te zien. Slechts door een goede interactie tussen voorzitter van het college, fractieleider, voorzitter en ondervoorzitter kunnen we Deurne daadwerkelijk leefbaarder en aangenamer maken.

Dit bestuur staat een zware taak te wachten. In 2018, over nauwelijks twee jaar volgen de lokale verkiezingen al, meteen gevolgd door de regionale, federale en Europese verkiezingen in 2019. De verkiezingen liggen bijgevolg nog korter bij elkaar dan vorige keer. Er zal geen pauze zijn, geen foutenmarge, geen rustperiode. In 2012 heeft deze afdeling bewezen een sterke ploeg te zijn die in staat is een uitgebreide en efficiënte campagne op poten te kunnen zetten. De nieuwe campagne kan en mag daar niet voor onder doen. We hebben een campagnesecretariaat nodig waar het politieke talent dat deze afdeling rijk is, een professionele campagne op poten kan zetten en alle onderdelen weet te coördineren. Daarbij si een gezonde mix nodig van ervaring en kennis. Ervaring die werd opgedaan bij de verkiezingen van 2012 en 2014, kennis die ik vind ìn die ervaring en bij Uantwerpen. Politicologie is meer dan enkel het doen en laten van de Vlaamse politici te bespreken op de VRT… Het is een doorgedreven studie van politieke strategieën, van de sociale en economische noden van de samenleving en van het efficiënt campagne voeren. Wie de door mij georganiseerde gespreksavond van Jong N-VA Antwerpen in 2014 met professor Van Aelst en Siegfried Bracke heeft bijgewoond, zal kunnen beamen dat de combinatie van een theoretische en praktische benadering een meerwaarde heeft gegeven aan hun campagne. Een benadering die ik in de aanloop naar de nieuwe verkiezingen herhaald wil zien.

We moeten werk maken van een stratego die niet alleen past binnen de schoot van de partij, maar die ons toelaat om de Deurnese eigenheid en eigenaardigheden te behouden, te verstevigen, te verbeteren. Daarom stel ik mij kandidaat voor ondervoorzitter.

Samen voor een sterk bestuur, een sterke campagne en een frisse kijk op de toekomst!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s